Cyrsiau a sesiynau Cymraeg Dewch i Benrhyndeudraeth i ddysgu Cymraeg mewn safle hanesyddol. Mae'r sesiynau yn cael eu cynnal yng nghyn-ffatri ffrwydron Cooke's, rwan yn hafan i fywyd gwyllt.
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Profiad Cefn Gwlad Dewch i nabod Cymru trwy fywydau tair Cymraes sy’n byw a bod y bywyd gwledig. Dan ni wedi ymuno efo’r ffermwraig Olwen Ford a’r artist Sian Elen i’ch croesawu chi i Fferm y Llan, Llanfrothen am brofiad cefn gwlad go iawn. Yn ystod y profiad undydd neu ddeuddydd byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i ffermio Cymreig, yr iaith Gymraeg a chelf Cymreig. Perffaith ar gyfer grwp o ffrindiau neu deulu. Am fwy o wybodaeth ac i holi am brisiau, ebostiwch bywbod@gmail.com Gwefan: www.byw-bod.cymru
'Cymraeg Cyflym' Sesiwn 90 mun i bobl sy’n newydd i’r iaith. Gwych i ymwelwyr â’r ardal neu i unrhyw un sydd newydd symud i Gymru. Pris: £35 (am un person, ychwanegwch £5 am bob person ychwanegol)
NABOD YR ARDAL LLE LLAWN CHWEDLAU Y NATUR O’N CWMPAS Cyrsiau dau fore neu ddiwrnod llawn sy’n edrych ar y themau uchod. Perffaith i rai sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg am 6 mis neu fwy. Bob lefel ar gael. Gellir hefyd teilwra cwrs unigryw i chi’n adolygu patrymau cyffredin a magu hyder. Pris: £100 (un-i-un), £150 (am ddau berson). Holwch am brisiau grwp a dyddiadau. CYRSIAU CYMRAEG AR-LEIN Mae cwmni Gwefus wedi bod yn rhoi cyrsiau preifat ar- lein ers 8 mlynedd bellach! Maen nhw’n boblogaidd iawn, felly mae llefydd yn brin, ond croeso i chi gysylltu i holi!
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Cyrsiau a sesiynau Cymraeg Dewch i Benrhyndeudraeth i ddysgu Cymraeg mewn safle hanesyddol. Mae'r sesiynau yn cael eu cynnal yng nghyn- ffatri ffrwydron Cooke's, rwan yn hafan i fywyd gwyllt.
Profiad Cefn Gwlad Dewch i nabod Cymru trwy fywydau tair Cymraes sy’n byw a bod y bywyd gwledig. Dan ni wedi ymuno efo’r ffermwraig Olwen Ford a’r artist Sian Elen i’ch croesawu chi i Fferm y Llan, Llanfrothen am brofiad cefn gwlad go iawn. Yn ystod y profiad undydd neu ddeuddydd byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i ffermio Cymreig, yr iaith Gymraeg a chelf Cymreig. Perffaith ar gyfer grwp o ffrindiau neu deulu. Am fwy o wybodaeth ac i holi am brisiau, ebostiwch bywbod@gmail.com Gwefan: www.byw-bod.cymru
'Cymraeg Cyflym' Sesiwn 90 mun i bobl sy’n newydd i’r iaith. Gwych i ymwelwyr â’r ardal neu i unrhyw un sydd newydd symud i Gymru. Pris: £35 (am un person, ychwanegwch £5 am bob person ychwanegol)
NABOD YR ARDAL LLE LLAWN CHWEDLAU Y NATUR O’R CWMPAS Cyrsiau dau fore neu ddiwrnod llawn sy’n edrych ar y themau uchod. Perffaith i rai sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg am 6 mis neu fwy. Bob lefel ar gael. Gellir hefyd teilwra cwrs unigryw i chi’n adolygu patrymau cyffredin a magu hyder. Pris: £100 (un-i-un), £150 (am ddau berson). Holwch am brisiau grwp a dyddiadau. CYRSIAU CYMRAEG AR-LEIN Mae cwmni Gwefus wedi bod yn rhoi cyrsiau preifat ar-lein ers 8 mlynedd bellach! Maen nhw’n boblogaidd iawn, felly mae llefydd yn brin, ond croeso i chi gysylltu i holi!