Arall
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Yn ogystal â chyfieithu, ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac adolygiadau, mae Llinos yn datblygu syniadau o fewn ei chymuned leol yn gyson. Ymhlith y rhain mae: 2021 – 2022: Cydlynu prosiect dehongli a cherflun coffa: yng Ngwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/cy/nature-reserves/gwarchodfa-natur-gwaith-powdwr 2021 - 2022: Cydlynu Utopias Bach Penrhyn: grŵp a gweithgareddau celfyddydol ar gyfer y gymuned gyfan yn sgil covid 19 ac hunan-ynysu https://www.utopiasbach.org/penrhyndeudraeth-ar-cylch 2020: Sefydlu BywBod: menter annibynnol i fusnesau bach yr ardal er mwyn hyrwyddo cynnyrch a phrofiadau yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth https://www.byw-bod.cymru/ 2020: Curadu Gŵyl Gwrthsafiad: gŵyl gelfyddydol-wleidyddol ar ran Hwb Croesor/Cyfeillion Croesor https://www.youtube.com/watch?v=O9z-iSGMR00 2019: Trefnu Ysgol Gynhaeaf Llanfrothen a Chroesor: sesiynau dysgu cerddoriaeth gwerin ac iaith yn ogystal a gigs yn Eglwys Sant Brothen, Siop y Garreg a thafarn y Ring, Garreg. 2016 – 2020: Sefydlu Hwb Croesor: ar ran Cyfeillion Croesor sydd bellach yn grŵp o dros 30 gwirfoddolwr yn ymroi i drefnu sesiynau celfyddydol a chymunedol yn Hen Bryn Gelynnen, Croesor https://www.facebook.com/hwbcroesor
Arall
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Yn ogystal â chyfieithu, ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac adolygiadau, mae Llinos yn datblygu syniadau o fewn ei chymuned leol yn gyson. Ymhlith y rhain mae: 2021 – 2022: Cydlynu prosiect dehongli a cherflun coffa: yng Ngwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/cy/nature- reserves/gwarchodfa-natur-gwaith-powdwr 2021 - 2022: Cydlynu Utopias Bach Penrhyn: grŵp a gweithgareddau celfyddydol ar gyfer y gymuned gyfan yn sgil covid 19 ac hunan-ynysu https://www.utopiasbach.org/penrhyndeudraeth-ar- cylch 2020: Sefydlu BywBod: menter annibynnol i fusnesau bach yr ardal er mwyn hyrwyddo cynnyrch a phrofiadau yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth https://www.byw-bod.cymru/ 2020: Curadu Gŵyl Gwrthsafiad: gŵyl gelfyddydol- wleidyddol ar ran Hwb Croesor/Cyfeillion Croesor https://www.youtube.com/watch?v=O9z-iSGMR00 2019: Trefnu Ysgol Gynhaeaf Llanfrothen a Chroesor: sesiynau dysgu cerddoriaeth gwerin ac iaith yn ogystal a gigs yn Eglwys Sant Brothen, Siop y Garreg a thafarn y Ring, Garreg. 2016 – 2020: Sefydlu Hwb Croesor: ar ran Cyfeillion Croesor sydd bellach yn grŵp o dros 30 gwirfoddolwr yn ymroi i drefnu sesiynau celfyddydol a chymunedol yn Hen Bryn Gelynnen, Croesor https://www.facebook.com/hwbcroesor