Arall
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Yn ogystal â chyfieithu, ysgrifennu datganiadau i'r wasg ac adolygu llyfrau, mae Llinos yn datblygu syniadau o fewn ei chymuned yn gyson. Byw. Bod. Facebook: @BywBod Twitter: @BywBod Gwefan: www.byw-bod.cymru Menter annibynnol newydd i Gwefus ydi cydweithio gyda busnesau o Groesor, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth a thu hwnt i gydhyrwyddo ein busnesau i bobl sy'n ymweld â'r ardal. Sylfaen hyn ydi datblygu gwefan Byw. Bod. Gyda chroesdoriad o fusnesau yn dod yn rhan, prif amcan y wefan ydi dangos gwaith da pobl hunan-gyflogedig sydd wedi eu gwreiddio yn yr ardal a busnesau bychain sy'n ased ac yn asgwrn cefn i'n cymunedau a'n hunaniaeth. Bydd hefyd yn gweithio fel platfform ar gyfer trafod syniadau. Ysgol Gynhaeaf Llanfrothen a Chroesor Yn 2019, trefnodd Llinos ysgol iaith a cherddoriaeth newydd sbon yn Llanfrothen a Chroesor gyda'r cerddorion Carreg Bica gyda sesiynau yn y Ring, Oriel Caffi Croesor a Siop y Garreg yn ogystal â thaith gerdded o amgylch hen bentref Llanfrothen. Hwb Croesor Gan sefydlu Hwb Croesor yn 2016 i Gyfeillion Croesor ac yntau erbyn hyn yn grwp cymunedol gwirfoddol sy'n trefnu digwyddiadau gwych yn yr ardal, yn Chwefror 2020, bu Llinos yn rhan o guradu gŵyl newydd sbon, Gŵyl Gwrthsafiad yng Nghroesor a Llanfrothen. Croeso i unrhyw un gysylltu ynglŷn â syniadau newydd neu i drafod yr uchod.
Arall
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Yn ogystal â chyfieithu, ysgrifennu datganiadau i'r wasg ac adolygu llyfrau, mae Llinos yn datblygu syniadau o fewn ei chymuned yn gyson. Byw. Bod. Facebook: @BywBod Twitter: @BywBod Gwefan: www.byw-bod.cymru Menter annibynnol newydd i Gwefus ydi cydweithio gyda busnesau o Groesor, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth a thu hwnt i gydhyrwyddo ein busnesau i bobl sy'n ymweld â'r ardal. Sylfaen hyn ydi datblygu gwefan Byw. Bod. Gyda chroesdoriad o fusnesau yn dod yn rhan, prif amcan y wefan ydi dangos gwaith da pobl hunan- gyflogedig sydd wedi eu gwreiddio yn yr ardal a busnesau bychain sy'n ased ac yn asgwrn cefn i'n cymunedau a'n hunaniaeth. Bydd hefyd yn gweithio fel platfform ar gyfer trafod syniadau. Ysgol Gynhaeaf Llanfrothen a Chroesor Yn 2019, trefnodd Llinos ysgol iaith a cherddoriaeth newydd sbon yn Llanfrothen a Chroesor gyda'r cerddorion Carreg Bica gyda sesiynau yn y Ring, Oriel Caffi Croesor a Siop y Garreg yn ogystal â thaith gerdded o amgylch hen bentref Llanfrothen. Hwb Croesor Gan sefydlu Hwb Croesor yn 2016 i Gyfeillion Croesor ac yntau erbyn hyn yn grwp cymunedol gwirfoddol sy'n trefnu digwyddiadau gwych yn yr ardal, yn Chwefror 2020, bu Llinos yn rhan o guradu gŵyl newydd sbon, Gŵyl Gwrthsafiad yng Nghroesor a Llanfrothen. Croeso i unrhyw un gysylltu ynglŷn â syniadau newydd neu i drafod yr uchod.
Gwefus © 2020 Privacy Policy Website designed and maintained by H G Web Designs