Sefydlwyd y cwmni Gwefus gan Llinos Griffin yn 2014 er mwyn dod â'i holl brofiadau gwaith ynghyd gan gyfuno'r lleol a'r rhyngwladol. Iaith Gyda dros 15 mlynedd o brofiad dysgu ieithoedd ac ysgrifennu cyrsiau, dan ni'n cynnig sesiynau Cymraeg ar Skype ac wyneb-yn-wyneb yn safle godidog Gwaith Powdwr ym Mhenrhyndeudraeth, yn tiwtora Ffrangeg a Sbaeneg yn ogystal â chynnig gwasanaethau cyfieithu. Ffilm Mae Gwefus wedi cynhyrchu degau o ffilmiau cymunedol ac hyrwyddol i fusnesau a sefydliadau lleol gyda'r ffocws ar roi llais i bobl gogledd Cymru. Byw. Bod. Yn Mawrth 2020, lansiodd Gwefus wefan Byw. Bod. efo mentrau annibynnol eraill yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth sy'n cynnig profiadau a gwasanaethau gwych yn ein hardal. Gwefan: www.byw.bod.cymru
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Llun gan © Lara Usherwood Photography 2020
Ein sesiynau Cymraeg newydd sbon -  cliciwch yma
Sefydlwyd y cwmni Gwefus gan Llinos Griffin yn 2014 er mwyn dod â'i holl brofiadau gwaith ynghyd gan gyfuno'r lleol a'r rhyngwladol. Iaith Gyda dros 15 mlynedd o brofiad dysgu ieithoedd ac ysgrifennu cyrsiau, dan ni'n cynnig sesiynau Cymraeg ar Skype ac wyneb-yn-wyneb yn safle godidog Gwaith Powdwr ym Mhenrhyndeudraeth, yn tiwtora Ffrangeg a Sbaeneg yn ogystal â chynnig gwasanaethau cyfieithu. Ffilm Mae Gwefus wedi cynhyrchu degau o ffilmiau cymunedol ac hyrwyddol i fusnesau a sefydliadau lleol gyda'r ffocws ar roi llais i bobl gogledd Cymru. Byw. Bod. Yn Mawrth 2020, lansiodd Gwefus wefan Byw. Bod. efo mentrau annibynnol eraill yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth sy'n cynnig profiadau a gwasanaethau gwych yn ein hardal. Gwefan: www.byw.bod.cymru
Llun gan © Lara Usherwood Photography 2020 Ein sesiynau Cymraeg newydd sbon  - cliciwch yma
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us: