Cyrsiau a sesiynau Cymraeg Iaith, Hanes, Natur yn un… Dewch i Benrhyndeudraeth i ddysgu Cymraeg ar lannau'r Ddwyryd. Mae'r sesiynau Cymraeg yn cael eu cynnal yn y 'sied setlo' neu'r 'cwt mwd' yn yr hen Waith Powdwr efo golygfeydd anhygoel dros yr afon Dwyryd. Hen ffatri ffrwydron oedd y safle ac roedd dros 500 o bobl yn gweithio yno. Bellach, mae'r safle yn cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru ac yn cael ei ddefnyddio gan grwp plant Gwerin y Coed. Yn ystod y sesiynau hyn, cewch ddysgu mwy am y ffatri, hanes pobl yr ardal, y natur o'n cwmpas yn ogystal â darganfod pethau eraill am fywyd yn yr ardal leol.
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us:
Sesiynau 'Cymraeg Cyflym' Mae defnyddio'r Gymraeg - hyd yn oed tipyn bach - yn golygu'r byd i bobl yr ardal yma gan mai dyma iaith gyntaf y mwyafrif ohonon ni. Yn y sesiwn yma, cewch ddysgu sut i ynganu, gofyn am goffi neu gwrw ac ychydig o frawddegau defnyddiol. Hefyd, cewch lyfryn bach i fynd efo chi i ymarfer! Amseroedd: Llun (1 - 2.30yh), Mawrth (9.30 - 11yb), Mercher (12.30 - 2yh), Sadwrn (9 - 10.30yb) Rhaid archebu lle 24 awr ymlaen llaw. Hyd sesiwn: Awr a hanner. Pris: £35.00 y person Cynnig arbennig mis Awst a Medi: £45.00 i ddau berson.
I ddod yn 2021: Bydd Gwefus yn cynnig cyrsiau Cymraeg deuddydd - 'Nabod yr Ardal', 'Y Natur o'n Cwmpas' a 'Chwedlau lleol' lle cewch y cyfle i ddysgu ac ymarfer patrymau'r Gymraeg ond dysgu am bobl a bywyd gwyllt yr ardal ar yr un pryd. Bydd yr holl gyrsiau hyn yn cael eu rhannu i Lefel 1, 2 a 3. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Cyrsiau a sesiynau Cymraeg Iaith, Hanes, Natur yn un… Dewch i Benrhyndeudraeth i ddysgu Cymraeg ar lannau'r Ddwyryd. Mae'r sesiynau Cymraeg yn cael eu cynnal yn y 'sied setlo' neu'r 'cwt mwd' yn yr hen Waith Powdwr efo golygfeydd anhygoel dros yr afon Dwyryd. Hen ffatri ffrwydron oedd y safle ac roedd dros 500 o bobl yn gweithio yno. Bellach, mae'r safle yn cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru ac yn cael ei ddefnyddio gan grwp plant Gwerin y Coed. Yn ystod y sesiynau hyn, cewch ddysgu mwy am y ffatri, hanes pobl yr ardal, y natur o'n cwmpas yn ogystal â darganfod pethau eraill am fywyd yn yr ardal leol.
Sesiynau 'Cymraeg Cyflym' Mae defnyddio'r Gymraeg - hyd yn oed tipyn bach - yn golygu'r byd i bobl yr ardal yma gan mai dyma iaith gyntaf y mwyafrif ohonon ni. Yn y sesiwn yma, cewch ddysgu sut i ynganu, gofyn am goffi neu gwrw ac ychydig o frawddegau defnyddiol. Hefyd, cewch lyfryn bach i fynd efo chi i ymarfer! Amseroedd: Llun (1 - 2.30yh), Mawrth (9.30 - 11yb), Mercher (12.30 - 2yh), Sadwrn (9 - 10.30yb) Rhaid archebu lle 24 awr ymlaen llaw. Hyd sesiwn: Awr a hanner. Pris: £35.00 y person Cynnig arbennig mis Awst a Medi: £45.00 i ddau berson.
I ddod yn 2021: Bydd Gwefus yn cynnig cyrsiau Cymraeg deuddydd - 'Nabod yr Ardal', 'Y Natur o'n Cwmpas' a 'Chwedlau lleol' lle cewch y cyfle i ddysgu ac ymarfer patrymau'r Gymraeg ond dysgu am bobl a bywyd gwyllt yr ardal ar yr un pryd. Bydd yr holl gyrsiau hyn yn cael eu rhannu i Lefel 1, 2 a 3. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY | 07443 656271 | gwefus.cymru@gmail.com | www.gwefus.com
Dilynwch Ni / Follow us: