Gwefus © 2020 Polisi Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwefus… yn rhoi llais i chi

Rydym yn cynnig gwasanaethau dysgu ieithoedd, cynhyrchu ffilmiau a

chyfieithu yng ngogledd Cymru a thu hwnt.

Ffôn/Tel: 07443 656271 Ebost / E-mail: gwefus.cymru@gmail.com
Ffôn/Tel: 07443 656271 Ebost / E-mail: gwefus.cymru@gmail.com
Ffôn/Tel: 07443 656271 Ebost / E-mail: gwefus.cymru@gmail.com

Gwefus… yn rhoi

llais i chi

Rydym yn cynnig gwasanaethau dysgu

ieithoedd, cynhyrchu ffilmiau a chyfieithu yng

ngogledd Cymru a thu hwnt.

Ffôn/Tel: 07443 656271 Ebost / E-mail: gwefus.cymru@gmail.com
Gwefus © 2020 Polisi Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs