Gwefus © 2019 Polisi Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfieithu, Ysgrifennu a Golygu

CREADIGOL SWYDDOGOL IAITH BOB DYDD

O gyfieithu dogfennau i adolygiadau ac erthyglau... "Dan ni'n defnyddio Gwefus ar gyfer bob math o brosiectau - i olygu ein cylchgrawn awyr agored, i gyfieithu rhannau o'r wefan ac i daro llygaid dros fwydlenni" - Rhys Roberts, Cell B (www.cellb.org)

GWALIA, albwm newydd Gai Toms (Recordiau Sbensh, 2017)

Prin bod albymau mor amserol â 'Gwalia' yn bodoli. Yn gwrando, ti'n cael dy sodro ar glogwyn. Tu ôl i ti, mae chwa adleisiau'r gorffennol yn gwthio. O dy flaen, mae'r chwyldro sionc yn dy ddenu di gerfydd dy glust. O, Gymru, Gwalia, gwranda. Gwleidyddiaeth. 'Does dim dianc rhag wleidyddiaeth wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf a chyda dyfodol Cymru yn y fantol, mae Gai Toms wedi bwrw ei berfedd yma ac yn dy adael di yn cael dy rwygo rhwng y dyfodol a'r gorffennol. Drwyddi draw rwyt ti rhwng dau fyd, a hyn ynddo'i hun yn d'atgoffa o chwedloniaeth Cymru. Mae'r hiwmor tafod ym moch a rhwystredigaeth sefyllfa wleidyddiaeth y presennol yn cael ei chwalu gan sgrechiadau atseiniol y gorffennol sydd bron fel petaent yn atgyfodi o'r bedd ac yn dy blannu di ar y trywydd ysbrydol sydd ganddyn nhw wedi ei gynllunio i ti tuag at Gymru well a chryfach. Cei amrywiaeth a chyferbyniadau seiniol dro ar ôl tro. Mae Costa del Jeriatrica yn galypso sy'n codi cyfog wrth i Gai bendroni yn y Seaside Hotel dros wenwyn y 'Kipars' yn cyrraedd Cymru ac mae fel dawnsio'n droednoeth a hwyliog un munud ond yna'n sylwi'n reit sydyn bod dy draed di yn drybola o chwd. Mae Chwyldro Bach dy Hun wedyn yn yr union ffisig positif mae rhywun ei angen y dyddiau hyn. Mae hon yn albwm onest yn y ffordd y mae Gai yn fodlon sbio adra yn y sefyllfa sydd ohoni. Rhywbeth sydd yn aml iawn yn anodd. Mae wedi llwyddo i grynhoi 2016-17 i'r dim mewn un catharsis cerddorol ac mewn sawl ffordd, yn rhoi hergwd go hegar i ti tuag at y chwyldro sydd ar droed.
Ffôn/Tel: 07443 656271 Ebost / E-mail: gwefus.cymru@gmail.com

Cyfieithu,

Ysgrifennu a

Golygu

CREADIGOL SWYDDOGOL IAITH

BOB DYDD

O gyfieithu dogfennau i adolygiadau ac erthyglau... "Dan ni'n defnyddio Gwefus ar gyfer bob math o brosiectau - i olygu ein cylchgrawn awyr agored, i gyfieithu rhannau o'r wefan ac i daro llygaid dros fwydlenni" - Rhys Roberts, Cell B (www.cellb.org)

GWALIA, albwm newydd Gai Toms

(Recordiau Sbensh, 2017)

Prin bod albymau mor amserol â 'Gwalia' yn bodoli. Yn gwrando, ti'n cael dy sodro ar glogwyn. Tu ôl i ti, mae chwa adleisiau'r gorffennol yn gwthio. O dy flaen, mae'r chwyldro sionc yn dy ddenu di gerfydd dy glust. O, Gymru, Gwalia, gwranda. Gwleidyddiaeth. 'Does dim dianc rhag wleidyddiaeth wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf a chyda dyfodol Cymru yn y fantol, mae Gai Toms wedi bwrw ei berfedd yma ac yn dy adael di yn cael dy rwygo rhwng y dyfodol a'r gorffennol. Drwyddi draw rwyt ti rhwng dau fyd, a hyn ynddo'i hun yn d'atgoffa o chwedloniaeth Cymru. Mae'r hiwmor tafod ym moch a rhwystredigaeth sefyllfa wleidyddiaeth y presennol yn cael ei chwalu gan sgrechiadau atseiniol y gorffennol sydd bron fel petaent yn atgyfodi o'r bedd ac yn dy blannu di ar y trywydd ysbrydol sydd ganddyn nhw wedi ei gynllunio i ti tuag at Gymru well a chryfach. Cei amrywiaeth a chyferbyniadau seiniol dro ar ôl tro. Mae Costa del Jeriatrica yn galypso sy'n codi cyfog wrth i Gai bendroni yn y Seaside Hotel dros wenwyn y 'Kipars' yn cyrraedd Cymru ac mae fel dawnsio'n droednoeth a hwyliog un munud ond yna'n sylwi'n reit sydyn bod dy draed di yn drybola o chwd. Mae Chwyldro Bach dy Hun wedyn yn yr union ffisig positif mae rhywun ei angen y dyddiau hyn. Mae hon yn albwm onest yn y ffordd y mae Gai yn fodlon sbio adra yn y sefyllfa sydd ohoni. Rhywbeth sydd yn aml iawn yn anodd. Mae wedi llwyddo i grynhoi 2016-17 i'r dim mewn un catharsis cerddorol ac mewn sawl ffordd, yn rhoi hergwd go hegar i ti tuag at y chwyldro sydd ar droed.
Gwefus © 2019 Polisi Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs