Gwefus © 2019 Polisi Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Sefydlwyd Gwefus gan Llinos Griffin yn

2014 i ddod â phopeth mae hi wrth ei

bodd yn eu gwneud at ei gilydd mewn

ffurf busnes bychan.

Rydym yn cynnig gwasanaethau dysgu ieithoedd, cynhyrchu ffilmiau a chyfieithu i unigolion, busnesau a sefydliadau. Erthyglau am Gwefus: Wales Online, South Wales Guardian, Busnes Cymru: Mwy na Delwedd Mwy na Draig.
Ffôn/Tel: 07443 656271 Ebost / E-mail: gwefus.cymru@gmail.com

Amdanom Ni

Sefydlwyd Gwefus gan Llinos Griffin yn 2014 i

ddod â phopeth mae hi wrth ei bodd yn eu

gwneud at ei gilydd mewn ffurf busnes bychan.

Rydym yn cynnig gwasanaethau dysgu ieithoedd, cynhyrchu ffilmiau a chyfieithu i unigolion, busnesau a sefydliadau. Erthyglau am Gwefus: Wales Online, South Wales Guardian, Busnes Cymru: Mwy na Delwedd Mwy na Draig.
Gwefus © 2019 Polisi Preifatrwydd Website designed and maintained by H G Web Designs